BEREGNING AF DEN ØSTLIGE LINJEFØRING APRIL 2024

I april 2024 har vi tilhængerne af en østlig linjeføring selv betalt en undersøgelse af denne. Det har vi været nødt til, fordi:

Siden 2011 har vi efterlyst at Vejdirektoratet skulle undersøge den østlige model, der er foreslået af civiling. lektor emeritus Anker Lohmann-Hansen.

Siden 2023 har vi også ønsket en undersøgelse af en lidt anderledes østlig model, der er foreslået af professor, civiling. Otto Anker Nielsen, DTU.

Skiftende transportministre har nægtet at undersøge disse alternativer, da de mente, det var sandsynligt, at folketinget ville vælge en linjeføring via Egholm som følge af diverse forlig

Men politiske forlig er uformelle aftaler. Ikke endelige beslutninger.

I 2019 skulle VVM for en 3. Limfjordsforbindelse opdateres. Det blev den kun for linjeføringen vest om via Egholm. Den daværende transportminister lod sig overtale af Aalborgs borgmester til kun at opdatere VVM -beslutningsgrundlaget for denne ene mulighed. Dette protesterede vi højlydt imod. Det var jo udemokratisk rent administrativt at fravælge den mulighed, som blev foretrukket af et stort flertal i befolkningen.

 

VI HAR NU SELV LAVET UNDERSØGELSEN

Her i 2024 har borgerne valgt selv at betale for den trafikale undersøgelse af Anker Lohmann-Hansens østlige model. Vi har samlet over 100.000 kr. sammen! Denne undersøgelse burde transportministeren have betalt.

Undersøgelsen er foretaget ved kørsel af det samme computerprogram, som Vejdirektoratet benytter (Grøn Mobilitets Model, GMM).

Resultatet kan ses via dette link. Den viser, at de trafikale gevinster er en smule mindre end dem, der gælder for en Egholmforbindelse, men kun en smule. Er dette tilfældet, er anlægsprisen afgørende for hvilken løsning, der giver størst gevinst (foruden andre, mindre poster).

Anlægsprisen og økonomien er beregnet af civilingeniør Kaj A. Jørgensen i dette dokument, der giver den østlige model en større forrentning end Egholmforbindelsen.

Beregningen medtager ikke ”eksterne poster” som f.eks. taksering af sundhedsudgifter pga. ekstra trafikstøj, tab af levesteder for sjældne dyr, taksering af risiko for at ødelægge en stor del af Aalborgs vandforsyning, taksering af problemer med asbest i og nær linjeføringen, tabte rekreative områder, tab af turismeværdi og herlighedsværdi/attraktivitet for Aalborg. Alt dette er især et problem ved Egholmforbindelsen.

 

DISKUSSION OM ANLÆGSPRISEN FOR EN ØSTLIG LØSNING

En af Egholmforbindelsens fortalere, Svend Tøfting, påstår, at Vejdirektoratet har vurderet løsningen øst om til at være 2 mia. dyrere og at man derfor må forvente lavere samfundsmæssig værdi, måske endda lavere end Egholmforbindelsen. Men det er jo en påstand, at Vejdirektoratet har sagt dette i en telefonsamtale. Beløbet på 2 mia. står ingen steder. Professor Otto Anker Nielsen, leder af DTU transport, mener ikke, at østløsningen bliver lige så dyr som Egholmforbindelsen. Han har skrevet et indlæg om dette til Altinget.

Sikkert er det i alle tilfælde, at den østlige model i udgangspunktet vil være meget billigere, da den kun indeholder et enkelt stort bygningsværk: et ekstra rør på E45 med 3 kørespor. En Egholmforbindelse indeholder tre: En ca. dobbelt så lang tunnel med 2x2 spor, en lavbro fra Egholm til Nørresundby med 2x2 spor og en dalbro på 600 meter hen over Østeraadalen med 2x2 spor.

Påstanden om, at en østlig løsning vil koste næsten det samme som den ekstremt dyre Egholm-motorvej virker som fanget i luften i sidste time før beslutningen. Hvem har sagt det og på hvilket grundlag? Det bør da undersøges mere grundigt.

 

DET FINDES ET ØSTLIGT ALTERNATIV!

Det er i øvrigt interessant, selv hvis den samfundsmæssige værdi er blot nogenlunde ens for de to linjeføringer. For herved bortfalder begrundelsen for, at linjeføringen absolut skal gå via Egholm.

Så vil der være et reelt alternativ, hvorfor det vil være i konflikt med EU-lovgivning at placere linjeføringen på tværs af levesteder for beskyttede dyr.

 

TRAFIKKORT

Med blandt undersøgelsens resultater er desuden dette kort, som angiver den resulterende trafik i byområdet vurderet i år 2035.

 

Mvh Anders Wested, Trafikalt Folkeparti, tlf. 20489503, anderswested@live.dk