Det efterfølgende kort anvendes mange steder i VVM 2021. Det mangler alle industriområderne m.m. i Aalborg Øst og efterlader derfor det falske indtryk, at en Limfjordsforbindelse vest om er et logisk skridt for at skabe balance:
De to efterfølgede kort illustererer trafiksituationen i 2030 med og uden en Egholm-motorvej. De burde have været med i VVM, da de illustrerer noget så basalt som situationen uden og med det vejprojekt, der behandles. De var ikke med, men de er så rekvireret ved Vejdirektoratet

Som det ses, giver en motorvej vest om Aalborg og over Egholm ikke den aflastning af gader og veje i Aalborg, som mange tilhængere af Egholm-linjeføringen har givet udtryk for i debatten.
Kortene ovenfor får i øvrigt en større del af Aalborg Øst med, men mangler stadig industriområdet ved Grønlandshavn, Aalborg Containerhavn og de store fragtterminaler derude.

Der er tilføjet tal for samlet trafik i begge retninger på de store hovedfærdselsårer, da disse tal ikke fremstår klart i de små tal (lidt i flæng vedrører de små kun trafik i den ene retning og i begge retninger).