KORT MM. VEDR. 3-LIMFJORDSFORBINDELSE
– ET OMRÅDE, HVOR TINGENE ER MANIPULERET I VVM!

LINJEFØRING (et sådant kort manglede vi i VVM, men der var dog kort over delstrækninger, som her er sat sammen.

På kortet neden for har jeg tilføjet løsningen med udvidelse af E45 inkl. et ekstra tunnelrør, som man ikke har måttet undersøge jfr. transportministerens kommissorium:


Det efterfølgende, misvisende oversigtskort anvendes mange steder i VVM 2021.
Det mangler alle industriområderne m.m. i Aalborg Øst og der efterlades derfor det falske indtryk, at en Limfjordsforbindelse vest om er et logisk skridt for at skabe balance i trafiknettet i forhold til byen:

Et billede, der indeholder kort

Automatisk genereret beskrivelse


På det efterfølgende kort ses de industriområder m.m., der mangler på Vejdirektoratets kort. Uddannelsessteder er desuden markeret med U:

Et billede, der indeholder kort, tekst, atlas

Automatisk genereret beskrivelse


Herefter et kort med virksomheder med over 200 ansatte jfr. CVR.
Kortene understreger behovet for at sikre, at der ikke er kø ved Limfjordstunnelen, hvilket bedst opnås med en udvidelse af E45:

Et billede, der indeholder kort, atlas, tekst

Automatisk genereret beskrivelse

 


AFLASTNING AF GADER OG VEJE I BYOMRÅDET

- Som følge af den 3. Limfjordsforbindelse vil ture mellem den vestlige del af Nørresundby og den vestlige del af Aalborg blive kortere. Af den grund ses også en vis aflastning af Limfjordsbroen og vejnettet i Aalborg centrum.”

Dette oplyses i et svar fra transportministeren, men det er også i strid med sandheden:

Et billede, der indeholder tekst, skærmbillede, kort

Automatisk genereret beskrivelse


Også Vejdirektoratets kort fra den nye rapport MKV 2023 manipulerer ved at give det indtryk af, at der vil ske stor aflastning af gader og veje i byområdet:

Et billede, der indeholder kort, tekst, atlas, diagram

Automatisk genereret beskrivelse

MEN: På kortet ovenfor er der ikke nogen angivelse af, hvad de to grønne farver betyder (hvor lave procenter).

SANDHEDEN ER: at der er tale om en meget lille nedgang i trafikken, hvilket kan ses på de efterfølgende trafikkort, som vi har rekvireret ved Vejdirektoratet.

Normalt er disse trafikkort med i VVM, men det er man så ophørt med fra VVM 2021. Er dette også manipulation? Kortene er jo centrale, hvis man skal forholde sig til forbindelsens effekt. Men vi fik dem trods alt.

Som det ses, giver en motorvej vest om Aalborg og over Egholm skuffende lille aflastning af gader og veje i Aalborg (et ellers ofte benyttet argument for vejen vest om).


RUTENEG SOM FORKLARING

Når der ikke er nogen mærkbar aflastning, skyldes det, at Egholmmotorvejen vil være placeret for langt ude mod vest til at kunne trække i trafikken fra byområdet,
hvilket kan illustreres med disse to kort for ruteneg fra denne rapport fra Vejdirektoratet:

Et billede, der indeholder kort, atlas, tekst, diagram

Automatisk genereret beskrivelse

Et billede, der indeholder kort, tekst, atlas

Automatisk genereret beskrivelse


TABEL OVER AFLASTNING AF BYENS GADER OG VEJE

I den nye MKV 2023 indgår desuden en tabel, hvor man kan se hvor lidt byvejene i Aalborg aflastes:

Et billede, der indeholder tekst, nummer/tal, Font/skrifttype, Parallel

Automatisk genereret beskrivelse

Et billede, der indeholder tekst, skærmbillede, nummer/tal, linje/række

Automatisk genereret beskrivelse

Altså: for de fleste centrale gaders og vejens vedkommende forskelle på under 5 %. Desuden er der en kraftig stigning nær tilkørslen på Nørholmsvej.

Der er ikke offentliggjort tal for Annebergvej, som bliver kritisk tilkørselsvej til Egholmsmotorvej. Sådanne tal kunne være interessante både for beboerne og for vurdering af kapaciteten. Er det også manipulation?


ET KORT OVER NATUROMRÅDER

Dette mangler også i VVM, så har vi selv lavet et, der kommer her:

Et billede, der indeholder kort

Automatisk genereret beskrivelse

Et billede, der indeholder udendørs, sky, træ, morgen

Automatisk genereret beskrivelse
Verdens Ende i Lindholm Fjordpark, der årligt besøges af 70-100.000 gående, cyklende, løbende, sejlende.
Det er et vigtigt rekreativt område med en rigtig flot udsigt 8 km. fra centrum!
Der står nærmest intet om dette område i VVM.

Motorvejen tænkes ført på tværs over ved kvinden i forgrunden.

Mvh Anders Wested, Trafikalt Folkeparti, tlf. 20489503, trafikaltfolkeparti@outlook.dk