Velkommen til www.3-limfjordsforbindelse.dk (husk bindestreg)
#1, #2 … osv. (87 argumenter med dokumentation) finder du i nederste del. Søg evt. med CTRL+F

En masse, man kan klikke på, inden de 87 argumenter længere nede:

Trafikken stiger lige så meget som en Egholm- forbindelse aflaster. Projektet er forældet.

KORT over linjeføring.
Vejdirektoratets misvisende kort,
trafikkort med og uden forbindelsen.

DEN NYE VVM FRA VEJDIREKTORATET.
Kun vest-linjeføringen behandles (!) og resultatet er meget ringe forrentning (3,5 %, pris 7 mia. kr).
Indgang med index
her.
Ordinær indgang
her.

EN LILLE FILM på 11 min. fra 2019.
Om hvorfor man bør vælge den østlige løsning.

CENTRALE KRITIKPUNKTER fra
ingeniør, lektor emeritus
ANKER LOHMANN-HANSEN 2021.

Tilsvarende fra Trafikalt Folkeparti:
4 HØRINGSSVAR med ca. 250 underskrivere

MENINGSMÅLINGER ang. linjeføring
53 % for øst, 29 % for vest (2019)

ONLINE BORGERMØDE 23/3-2021:
De 373 spørgsmål, som blev stillet ved borgermøde.
VD’s
opsamling af disse.

De ca. 7700 høringssvar fra borgere m.m.

FORETRÆDE VED FOLKETINGETS TRANSPORTUDVALG maj 2021
– se vores
Powerpoint pdf

TRAFIKALT FOLKEPARTIS HJEMMESIDE
- læs bl.a. aktuelle debatindlæg her.
BORGERBEVÆGELSENS HJEMMESIDE
EGHOLMS VENNERS HJEMMESIDE
PROJEKT EGHOLM PARK

EN MASSE ANDRE RELEVANTE LINKS

Støt fortsat opreklamering af denne side på Google – send et beløb til mobilePay 2048 9503 mærket ”Google”,
på forhånd tak, mvh. Anders Wested, Trafikalt Folkeparti.Herefter:
87 gode grunde til at en motorvej via Egholm bør opgives
først overskrifter, så kommer disse igen inklusive uddybning/kilder:


FORÆLDEDE FORUDSÆTNINGER     Se uddybning for de enkelte punkter længere nede på siden.

1. En 3. Limfjordsforbindelse via Egholm vest om Aalborg er et forældet projekt, der ikke vil aflaste Limfjordstunnelen tilstrækkeligt.
    Se uddybning for dette samt af de følgende 86 punkter ved at scrolle nedad, indtil numrene starter forfra inkl. uddybning.

2. I de sidste 40 år har Aalborg udviklet sig drastisk mod øst med AAU, regionssygehus, containerhavn, store virksomheder og fragtcentraler

3. Aalborgs "trafikale midte" i øst-vest aksen ligger i dag ved Limfjordstunnelen, altså hvor E45 krydser fjorden. Ikke ved Limfjordsbroen.

4. Bygger man i vest, forsømmer man en nødvendig udbygning i øst. Der er næppe penge til begge dele.

5. Det kommende Regionssygehus, som bygges i Aalborg Øst, kan ikke undvære en sikker trafikal forbindelse til ambulancer nord fra.

6. I området øst for den østlige linje (Aalborg Ø) bor der i dag lige så mange som i Hobro. Vest for den vestlige linje bor meget få.

 

UTILSTRÆKKELIG AFLASTNING   Se uddybning for de enkelte punkter længere nede på siden.

7. Hvis det kun var fjerntrafik, der skulle krydse Limfjorden, ville modellen med en vestlig motorvej aflaste ca. 50 %. Men det er det ikke.

8. I VVM 2003 stod jvf. Anker Lohmann-Hansen, at hele 92 % af trafikken, som passerer Limfjordstunnelen, har mål og/eller udspring i Aalborg kommune.

9. Derfor kommer der kun en lille aflastning, hvis en vestlig rute bygges, og trafik mellem E45 syd og E39 nord flytter over på denne rute.

10. En vestlig forbindelse vil faktisk kun aflaste den nuværende Limfjordstunnel med 24 %, jfr. VVM 2021.

11. Trafikken i Limfjordstunnelen stiger ca. 2,4 % årligt. Efter ca. 10 år med projektering og bygning af vestlig motorvej er stigningen over 24 %.

 

ET EKSTRA RØR NÆR DEN NUVÆRENDE TUNNEL ER LØSNINGEN   Se uddybning for de enkelte punkter længere nede på siden.

12. Blot et enkelt ekstra rør, hvor retningen skifter, kan udvide Limfjordstunnelens kapacitet i myldretiden med 33-100 %.

13. Da der er myldretid sydpå om morgenen og nordpå om eftermiddagen, kan man få op mod 100 % ny kapacitet ved at ændre retningen i rør nr. 3.

14. En 3. kørebane på E45 ved Aalborg er påkrævet uanset hvad (pga. den store trafikmængde). En del af denne er bygget siden VVM 2011.

15. En 4. kørebane fra Bouet og sydpå til Nørre Uttrup er påkrævet uanset hvad, og den vil fjerne den egentlige årsag til køerne om morgenen.

 

UHENSIGTSMÆSSIGE OMKØRSLER   Se uddybning for de enkelte punkter længere nede på siden.

16. Når kapacitetsproblemerne ved Limfjordstunnelen ikke løses tilfredsstillende, vil trafik presses til omkørsel via Egholm.

17. Omkørslen via Egholm går ofte via gader og veje i Aalborg, Vestbyen og Hasseris, der slet ikke har kapacitet til denne trafik i myldretiden.

18. Omkørslen via Egholm mellem E39 og Aalborg Øst vil gå via Aalborg Syd (Dall Villaby). Hele 28 km. frem for 14 km!

19. Omkørslen via Egholm for trafik, der blot skal mellem E45 nord og syd, vil gå via Høvejen - en landevej med kun 2 spor og rundkørsler.

20. Omkørselstrafik skaber mere CO2, mere larm, mere luftforurening, mere vejslid, mere trængsel og mere spildt trafikanttid.

21. Når Limfjordstunnelen skal hovedrenoveres om 10-20 år, er en kortere omkørsel end den via Egholm under alle omstændigheder påkrævet.

 

FORDELENE ER FÅ   Se uddybning for de enkelte punkter længere nede på siden.

22. Kun villabyen Hasseris og kun få virksomheder ligger så langt mod vest, at en Egholm-motorvej kan give en gavnlig genvej mod nord.

23. Til og fra lufthavnen opnås en genvej på 5-10 min, men kun for de bilister, der ankommer syd fra eller kører syd på. Det er højst 800 om dagen.

24. Det skal indrømmes, at Jammerbugt kommune opnår en markant genvej via Egholm og helt sydpå, men her bor kun 38.000.

25. Ud af de 38.000 indbyggere arbejder en del i Aalborg. Skal Egholm-vejen bruges her, vil det være en omvej i forhold til broen.

26. Kun ca. 5.000 bilister opnår en markant genvej. Samtidig efterlades 80-100.000 bilister ved Limfjordstunnelen med et uløst problem.

27. En Egholm-motorvej ligger dobbelt så langt fra centrum (Nytorv), som den nuværende tunnel.

28. Det passer derfor ikke, at Aalborgs gader og veje aflastes væsentligt af en Egholmforbindelse ved at ”trafikken spredes”.

29. Aflastningen af Limfjordsbroen bliver nul, hvis bilister, der tidligere kørte omvejen via tunnelen, indtager den nye, frie plads.

 

TRAFIKUHELD VIL FORTSAT VÆRE ET PROBLEM   Se uddybning for de enkelte punkter længere nede på siden.

30. VVM 2021 har slet ikke medtaget omkostninger og afledte omkostninger (tidsspilde) ved de mange trafikuheld i Limfjordstunnelen.

31. Hvis Egholm-motorvejen bygges, vil der næppe også være råd til at løse de problemer, der forårsager uheldene (ombygning af tilkørsel).

32. Der vil fortsat ske mange uheld inde i Limfjordstunnelen, så længe langsom trafik fra Aalborg ankommer i overhalingsbanen.

33. Der vil fortsat ske mange uheld inde i tunnelen, når kørsel fra Aalborg C til Nørresundby C kræver to vognbaneskift inde i tunnelen.

34. Der vil fortsat ske mange uheld inde i tunnelen, når trafikmængden ligger tæt på kapacitetsgrænsen.

35. En omkørsel via Egholm ved uheld i Limfjordstunnelen vil medføre stærk trafik på tværs af centrum. Alt blokeres.

36. En østlig løsning med ombygget tilkørsel og et ekstra rør, der både aflaster og kan være nødvej ved uheld, vil løse problemerne bedre.

37. Hvis der sker uheld på motorvejsstrækningen langs Aalborg, er eneste alternativ ikke via Limfjordsbroen. Man kan køre tilbage til Limfjordstunnelen.

 

NATUR   Se uddybning for de enkelte punkter længere nede på siden.

38. Der ligger en hel stribe flotte naturområder/rekreative områder langs linjeføringen for en evt. vestlig motorvej

39. Egholm er i sig selv er enestående - det er meget sjældent, at en storby har et landområde med påfaldende stilhed så tæt på byen.

40. Egholm har hvert år ca. 100.000 besøgende (jævnfør Aalborg kommunes hjemmeside). En Superligakamp på Stadion trækker ca. 7.000.

41. På Egholm planlægges en meget stor, privat betalt naturpark (Egholmpark.dk), der ikke kan tåle en motorvej tværs igennem.

42. Attraktioner på Egholm så som Egholmfærgen, Restaurant Kronborg og Egholm-trolden vil miste betydning, hvis en motorvej dominerer området.

43. De åbne, stille landskaber mod vest giver Aalborg et særligt dna uden klaustrofobi ligesom København, og de gør Hasseris til et liebhaverkvarter.

44. Den meget besøgte Lindholm Fjordpark vil maltrakteres, hvis der bygges en motorvejsbro ved den rekreative stis højdepunkt: Verdens Ende.

45. En vestlig motorvej vil gå igennem levesteder for meget sjældne og truede dyrearter bl.a. lysbuget knortegås, strandtudse og flagermus.

46. En vestlig motorvej vil blive placeret oven på vigtige drikkevandsressourcer i Hasseris Enge og Lindholm. Det kan blive kritisk.

47. Der skal graves grus op overalt i Nordjylland for at få nok til det store projekt. Der ødelægger natur i hele landsdelen.

 

PROBLEMATISK UNDERGRUND   Se uddybning for de enkelte punkter længere nede på siden.

48. Området vest for Aalborg ligger så lavt, at det ikke egner sig særlig godt til byudvikling. Oversvømmelse er en risiko.

49. Området vest for Aalborg er så fugtigt i jordbunden, at der er risiko for uventede prisstigninger på vejanlægget.

50. Østeraadalens nedre løb er så sumpet, at Egholmsmotorvejens første km. (bl.a. en dalbro) koster næsten 1 mia. kr.

51. Tunnelen fra Aalborg mod Egholm skal udgraves i eller tæt på et gammelt asbest-depot fra Aalborg Eternit Fabrik.

 

STØJ   Se uddybning for de enkelte punkter længere nede på siden.

52. Med en vestlig motorvej får byen to støjkorridorer frem for blot en enkelt. Støj kan medføre for tidlige dødsfald.

53. En ny motorvej udsender 53-60 dB ny støj. Alternativet, 25 % ekstra trafik på E45, skaber 1 dB mere støj, som kan dæmpes med moderne støjværn.

54. En vestlig motorvej vil skabe ekstra støj via den fremherskende vestenvind ind over byen, især i Hasseris.

55. Støjberegningen for anlægget forholder sig kun til åbningsåret. Stiger trafikken til det dobbelte, øges støjen med 3 dB.

56. Støj undervurderes generelt ved nye vejprojekter, se videoen taalelige-motorveje.tjeklige.dk

57. VVM 2021 påstår, at der vil være mindre støj efter anlæg af en ny motorvej vest om byen. Men det er ”kreativ bogføring”.

 

MILJØ OG CO2   Se uddybning for de enkelte punkter længere nede på siden.

58. Produktion af grus, asfalt, beton og jern, transport af dette samt selve entreprenørarbejdet koster meget på CO2-kontoen.

59. De tidligere nævnte omkørsler koster som nævnt en del CO2. Især når omkørslerne foregår med motorvejshastighed.

60. En Egholm-forbindelse forbruger mange mia. kr., der kunne prioriteres til transportformer, som belaster mindre med CO2.

61. Generelt må gælde, at udbygning af vejnettet får flere til at anskaffe og benytte privatbil, hvilket giver mere CO2.

 

ANLÆGSPRIS KAN SPRÆNGE BUDGETTET   Se uddybning for de enkelte punkter længere nede på siden.

62. Når udvidelsen af E45 ved Skanderborg kostede 0,5 mia., er 7,3 mia. for udvidet kapacitet på en lige så lang strækning ved Aalborg urimeligt meget.

63. Når udvidelsen af E20 hen over Fyn kostede 2,4 mia. for 24 km., er 7,3 mia. for 20 km. ved Aalborg urimeligt meget.

64. En evt. forbindelse mellem de to motorveje nord for fjorden på tværs af den nuværende vil fordyre projektet yderligere.

65. Udvidelse med ekstra kørespor samt støjdæmpning af E45 må anses for nødvendig uanset valg af linjeføring. Dette koster ca. 1 mia.

66. Der skal også sættes 0,1-0,3 mia. af til hovedrenovering af Limfjordstunnelens fundament.

67. Hvis man alligevel bliver nødt til at bygge et ekstra rør kort efter en Egholm-motorvej, stiger anlægsprisen med ca. 4 mia. kr.

68. Starter men i vest, bliver den samlede pris ca. 11 mia. kr.! Starter man i øst, er det væsentligt billigere, samlet set.

 

DET ØSTLIGE ALTERNATIV ER 6-8 MIA. BILLIGERE   Se uddybning for de enkelte punkter længere nede på siden.

69. En øst-forbindelse (alternativet) med kun et rør og slank udfletning syd for fjorden kan formentlig bygges for 4 mia.

70. Bygger man den vestlige Limfjordsforbindelse først, vil der være behov for at bygge den østlige få år efter.

71. Bygger man den østlige Limfjordsforbindelse først, vil der ikke være behov for at bygge den vestlige få år efter.

72. Hvad angår forrentning kan man undre sig over den høje restværdi for Egholmforbindelsen. Er det en regnefejl?

 

DEMOKRATI OG VVM   Se uddybning for de enkelte punkter længere nede på siden.

73. Det er et stort demokratisk problem, at politikerne modsætter sig også at opdatere VVM-beregningerne for en østlig løsning.

74. VVM fra 2011 underdriver værdien af det østlige alternativ ved ikke at medtage en (planlagt) tilkørsel fra E45 til City Syd.

75. VVM fra 2011 overdriver prisen på det østlige alternativ ved at påstå, at hele 12 kørespor er påkrævet ved Limfjordstunnelen.

76. Hvis man kun retter fokus på den vestlige motorvej, overser man lavt hængende frugter ved udbygning af nuværende motorvej.

77. En østlig forbindelse kan f.eks. i modsætning til en vestlig opdeles i etaper på en meningsfuld måde.

78. Beslutningsprocessen har på mange områder været ulovlig. Der er bl.a. manglende lovhjemmel for VVM 2011 og brud på EU lovgivning.

79. Vejloven kræver, at VVM skal indeholde "rimelige alternativer". Dette alternativ findes ikke, når kun den ene del af VVM 2011 opdateres.

80. Vedtages en anlægslov for en vestlig forbindelse, kan projektet imødese retssager, der kan forsinke byggeriet i årevis.

 

KOMMUNENS OG REGIONENS ROLLE   Se uddybning for de enkelte punkter længere nede på siden.

81. Det er uacceptabelt, at Region Nordjylland bruger offentlige midler på kampagnen for den vestlige linjeføring (3Limfjordsforbindelse.nu).

82. Det er et stort demokratisk problem, at Aalborg Kommune afsætter 600 mio. som gave til staten, såfremt der bygges en ny Limfjordsforbindelse.

83. Det er uhørt, at kommunen lokker virksomheder ind i en alliance omkring et trafikalt projekt via fordele på beskæftigelsesområdet.

84. Det er uhørt, at kommunen ansætter personer til at opfordre virksomheder til at tilmelde sig alliancen (hvem tør da sige nej?)

85. Det er ikke acceptabelt, at Aalborg Alliancen på Christiansborg præsenteres som et udtryk for nordjysk enighed om linjeføringen.

 

BYENS MENTALE TILSTAND   Se uddybning for de enkelte punkter længere nede på siden.

86. I befolkningen er der jfr. opinionsundersøgelser i 1996, 2014 og 2019 markant flertal for alternativet, altså ekstra rør (østlig løsning)

87. Hvis byggeriet påbegyndes, vil placering og omfang gå op for flere. Der kan opstå et uhelbredeligt sår i byens sammenhold.


De samme argumenter igen inklusive uddybning/kilder:


FORÆLDEDE FORUDSÆTNINGER


#1. En 3. Limfjordsforbindelse via Egholm vest om Aalborg er et forældet projekt, der ikke vil aflaste Limfjordstunnelen tilstrækkeligt.

Hvis byen var rund, ville det være logisk at tænke symmetrisk og tilføje den manglende vej i vest.

Men byen er snarere oval, hvor de to nuværende forbindelser ligger i midten (Limfjordstunnelen) og mod vest (Limfjordsbroen). Se også kortet i næste punkt.


#2. I de sidste 40 år har Aalborg udviklet sig drastisk mod øst med AAU, regionssygehus, containerhavn, store virksomheder og fragtcentraler

Industri er markeret med rødt på dette kort:


#3. Aalborgs "trafikale midte" i øst-vest aksen ligger i dag ved Limfjordstunnelen, altså hvor E45 krydser fjorden. Ikke ved Limfjordsbroen.
I VVM fra 2021 indgår flere kort over Aalborg, som er direkte misvisende, ved at skære en stor del af Aalborgs Øst fra og/eller fremvise industri som om, at der var tale om ubebyggede områder! Sammenlign med kortet oven for.

Vejdirektoratets kort:

Trafik i 2030 med og uden Egholmlinjen 

!

 Trafik i 2030
På Vejdirektoratets to kort mangler en masse industriområder, bl.a. ved Aalborg Containerhavn (Grønlandshavn), Tranholmvej (bl.a. Siemens Gamesa), Langagervej (bl.a. GomSpace), Rørdalsvej (Aalborg Portland). Der mangler også det nye Supersygehus, Nordjysk Videnspark, Gigantium samt de nye boligområder mellem Gug og Sønder Tranders.


#4. Bygger man i vest, forsømmer man en nødvendig udbygning i øst. Der er næppe penge til begge dele.


#5. Det kommende Regionssygehus, som bygges i Aalborg Øst, kan ikke undvære en sikker trafikal forbindelse til ambulancer nord fra.

Hvis en ambulance skal fra Frederikshavnsmotorvejen til Supersygehuset i morgenmyldretiden, og der er prop i Limfjordstunnelen, kan resultatet blive en tur på over 25 km via Egholm og syd om Aalborg


#6. I området øst for den østlige linje (Aalborg Ø) bor der i dag lige så mange som i Hobro. Vest for den vestlige linje bor meget få.

Vest for den vestlige linje ligger et område med flade marker, landsbyen Nørholm, Klitgaards Fiskerleje og Limfjorden (Nibe Bredning).
Det er ikke lige så vigtigt med en motorvej her som mod øst, hvor Aalborg udvikler sig.


UTILSTRÆKKELIG AFLASTNING

#7. Hvis det kun var fjerntrafik, der skulle krydse Limfjorden, ville modellen med en vestlig motorvej aflaste ca. 50 %. Men det er det ikke.

Betragter man alene fjerntrafikken, kan motorvejen vest om virke logisk som aflastning. Men fjerntrafikken udgør kun 8-14 %. Kortet er fra VVM 2021 og kan meget let få læseren til at tro, at en motorvej vest om aflaster tilstrækkeligt, men kortet omhandler ved nærmere eftersyn kun fjerntrafik syd fra. Lokaltrafikken er problemet.


#8. I VVM 2003 stod jvf. Anker Lohmann-Hansen, at hele 92 % af trafikken, som passerer Limfjordstunnelen, har mål og/eller udspring i Aalborg kommune.

I 2021 tyder noget på, at den gennemkørende trafik er 14 %, men det er stadig en meget lille del af den samlede trafik.
De 14 % kan udledes af> Baggrundsrapporter > Trafikberegninger side 18 og 20.

 

#9. Derfor kommer der kun en lille aflastning, hvis en vestlig rute bygges, og trafik mellem E45 syd og E39 nord flytter over på denne rute.


#10. En vestlig forbindelse vil faktisk kun aflaste den nuværende Limfjordstunnel med 24 %, jfr. VVM 2021.


#11. Trafikken i Limfjordstunnelen stiger ca. 2,4 % årligt. Efter ca. 10 år med projektering og bygning af vestlig motorvej er stigningen over 24 %.


De to første søjler til venstre er lavet på basis af VVM 2021 med lav, årlig trafikstigning. Resten på basis af følgeberegninger.

Selv med en meget lav årlig stigning på kun 1 %, som VVM forventer, får man ikke løst kapacitetsproblemet i Limfjordstunnelen mere end ganske få år:

 


ET EKSTRA RØR NÆR DEN NUVÆRENDE TUNNEL ER LØSNINGEN.


#12. Blot et enkelt ekstra rør, hvor retningen skifter, kan udvide Limfjordstunnelens kapacitet i myldretiden med 33-100 %.


#13. Da der er myldretid sydpå om morgenen og nordpå om eftermiddagen, kan man få op mod 100 % ny kapacitet ved at ændre retningen i rør nr. 3.

http://docs.denbedstevej.dk/Limfjordsforbindelsen-Helhedsl%C3%B8sning.pdf
Kapacitet og kapacitetsreserve (3-limfjordsforbindelse.dk) Sidste link er Anker Lohmann-Hansens beregninger af kapacitet fra april 2021


#14. En 3. kørebane på E45 ved Aalborg er påkrævet uanset hvad (pga. den store trafikmængde). En del af denne er bygget siden VVM 2011.

Uanset om man bygger Egholmforbindelsen eller satser på et ekstra rør, vil det inden for en overskuelig årrække være nødvendigt at udvide E45 langs Nørresundby fra 3 til 4 kørebaner i hver retning og langs Aalborg fra 2 til 3 kørebaner i hver retning. Der er allerede udvidet til 3 spor på Aalborgsiden fra tunnelen mod syd til Humlebakken, og der er anlagt 2 gange 3 spor ved den nye udfletning i Aalborg Syd (ved Egnsplanvej) i begge retninger.


#15. En 4. kørebane fra Bouet og sydpå til Nørre Uttrup er påkrævet uanset hvad, og den vil fjerne den egentlige årsag til køerne om morgenen.

http://anker.tjeklige.dk/bilag-b/bilag-b.pdf Side 4

 


UHENSIGTSMÆSSIGE OMKØRSLER


#16. Når kapacitetsproblemerne ved Limfjordstunnelen ikke løses tilfredsstillende, vil trafik presses til omkørsel via Egholm.

Se kort ved punkt 2.


#17. Omkørslen via Egholm går ofte via gader og veje i Aalborg, Vestbyen og Hasseris, der slet ikke har kapacitet til denne trafik i myldretiden.


#18. Omkørslen via Egholm mellem E39 og Aalborg Øst vil gå via Aalborg Syd (Dall Villaby). Hele 28 km. frem for 14 km!

Se kort ved punkt 17


#19. Omkørslen via Egholm for trafik, der blot skal mellem E45 nord og syd, vil gå via Høvejen - en landevej med kun 2 spor og rundkørsler.

Se kort ved punkt 17


#20. Omkørselstrafik skaber mere CO2, mere larm, mere luftforurening, mere vejslid, mere trængsel og mere spildt trafikanttid.

Den første trafik, man vil via elektronisk skiltning vil forsøge at flytte ved manglende kapacitet i Limfjordstunnelen er sikkert den fra E39 mod Aalborg C eller Aalborg Ø. Det er en kæmpe omvej.


#21. Når Limfjordstunnelen skal hovedrenoveres om 10-20 år, er en kortere omkørsel end den via Egholm under alle omstændigheder påkrævet.FORDELENE ER FÅ

#22. Kun villabyen Hasseris og kun få virksomheder ligger så langt mod vest, at en Egholm-motorvej kan give en gavnlig genvej mod nord.


Kilde: VVM 2021, https://api.vejdirektoratet.dk/sites/default/files/2021-02/Trafikberegninger%20med%20Landstrafikmodellen_wcag.pdf


#23. Til og fra lufthavnen opnås en genvej på 5-10 min, men kun for de bilister, der ankommer syd fra eller kører syd på. Det er højst 800 om dagen.

Antallet af biler på Ny Lufthavnsvej (den eneste vej til lufthavnen) var ca. 1700 pr. dag før Corona, (jf. kort i Konsolideringsrapporten). En stor del af disse skal mod Aalborg eller mod Aalborg Øst. Dette kan også lade sig gøre via Egholm, men det er en omvej.


#24. Det skal indrømmes, at Jammerbugt kommune opnår en markant genvej via Egholm og helt sydpå, men her bor kun 38.000.

 

En stor del af arealet i Jammerbugt kommune er skov/plantager (grønt på kort nedenfor), skydeterræn (lyserødt område nær havet), fuglereservater og land/moseområder helt uden beboelse (mørkegråt). Langs kysten er der tale om sommerhuse (lyst gråt). Jammerbugt kommune er blandt de tyndest befolkede landdistrikter i Danmark, se https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=30696

Et billede, der indeholder kort

Automatisk genereret beskrivelse


#25. Ud af de 38.000 indbyggere arbejder en del i Aalborg. Skal Egholm-vejen bruges her, vil det være en omvej i forhold til broen.

Se kort ved punkt 2.


#26. Kun ca. 5.000 bilister opnår en markant genvej. Samtidig efterlades 80-100.000 bilister ved Limfjordstunnelen med et uløst problem.

De 5000 kan estimeres ud fra det grønne kort i punkt 28.
De fleste biler, der kører over Egholm, stammer fra E39. For dem er genvejen vest om Aalborg kun på ca. 1 km. (derfor er det ikke en markant genvej)

#27. En Egholm-motorvej ligger dobbelt så langt fra centrum (Nytorv), som den nuværende tunnel.

Kan også ses på kortet under punkt 2. Nytorv ligger lidt til højre for Limfjordsbroen.


#28. Det passer derfor ikke, at Aalborgs gader og veje aflastes væsentligt af en Egholmforbindelse ved at ”trafikken spredes”.

Der er nærmest ingen forskel i trafikmængden på gader og veje i henhold til disse kort for 2030. De er lavet af Vejdirektoratet, men ikke kom med i VVM 2021. De store tal er tilføjet af os på basis af de små.


#29. Aflastningen af Limfjordsbroen bliver nul, hvis bilister, der tidligere kørte omvejen via tunnelen, indtager den nye, frie plads.

Det gør de sandsynligvis, fordi behovet for at køre direkte mellem de to bycentre er stort. Trafikmængden er bestemt af, hvad der kan komme igennem lysreguleringerne for enden af broen.
Den vil derfor være ret konstant uanset behovet, hvilket fremgår af denne figur fra VVM 2011:

I VVM 2021 regner man da også kun med, at aflastningen bliver omkring 9 %.

 

TRAFIKUHELD VIL FORTSAT VÆRE ET PROBLEM


#30. VVM 2021 har slet ikke medtaget omkostninger og afledte omkostninger (tidsspilde) ved de mange trafikuheld i Limfjordstunnelen.

Uheld og andre hændelser, der sætter trafikken i stå, er et vigtigt problem, når det drejer sig om 3. Limfjordsforbindelse. Men det medtages ikke i VVM, fordi det heller ikke er med i andre VVM’er. Alligevel kan man forvente, at en analyse vil vise, at der spildes alt for meget tid i køer på grund af disse hændelser, hvilket må kunne motivere for at anlægge en 3. Limfjordsforbindelse. Næste spørgsmål er så, om man løser problemet bedst med en vestlig forbindelse eller et ekstra rør.

 
#31. Hvis Egholm-motorvejen bygges, vil der næppe også være råd til at løse de problemer, der forårsager uheldene (ombygning af tilkørsel).


#32. Der vil fortsat ske mange uheld inde i Limfjordstunnelen, så længe langsom trafik fra Aalborg ankommer i overhalingsbanen.


#33. Der vil fortsat ske mange uheld inde i tunnelen, når kørsel fra Aalborg C til Nørresundby C kræver to vognbaneskift inde i tunnelen.

Se illustrationen i punkt 32


#34. Der vil fortsat ske mange uheld inde i tunnelen, når trafikmængden ligger tæt på kapacitetsgrænsen.


#35. En omkørsel via Egholm ved uheld i Limfjordstunnelen vil medføre stærk trafik på tværs af centrum. Alt blokeres.

Omkørslerne vil svare til situationen i myldretiden, hvor tunnelen er overfyldt. Se kort i punkt 13.


#36. En østlig løsning med ombygget tilkørsel og et ekstra rør, der både aflaster og kan være nødvej ved uheld, vil løse problemerne bedre.


#37. Hvis der sker uheld på motorvejsstrækningen langs Aalborg, er eneste alternativ ikke via Limfjordsbroen. Man kan køre tilbage til Limfjordstunnelen.

En mulig omkørsel via Ådalsmotorvejen er markeret med prikker. På den nordlige del kan omkørslen splittes mellem Nyhavnsgade og Østre Alle, der begge har 2x2 spor. Andre muligheder er, at biler syd fra, benytter Egnsplanvej og kører enten mod øst eller vest for senere at returnere til motorvejen ved Kridtsvinget.

 


NATUR


#38. Der ligger en hel stribe flotte naturområder/rekreative områder langs linjeføringen for en evt. vestlig motorvej

Naturområderne vest for Aalborg og Nørresundby har en særlig værdi, fordi de er bynære og fordi solen jo går ned mod vest, når folk har fri. Solen kan mange steder betragtes ud over flade enge eller ud over fjorden. Der er meget stille i områderne mod vest, byens nærhed til trods, fordi lyden følger vinden, og vinden ofte kommer fra vest.


#39. Egholm er i sig selv er enestående - det er meget sjældent, at en storby har et landområde med påfaldende stilhed så tæt på byen.

 
#40. Egholm har hvert år ca. 100.000 besøgende (jævnfør Aalborg kommunes hjemmeside). En Superligakamp på Stadion trækker ca. 7.000.

Foto fra en af dagene i sommers, da færgen var gratis.


#41. På Egholm planlægges en meget stor, privat betalt naturpark (Egholmpark.dk), der ikke kan tåle en motorvej tværs igennem.

www.egholmpark.dk


#42. Attraktioner på Egholm så som Egholmfærgen, Restaurant Kronborg og Egholm-trolden vil miste betydning, hvis en motorvej dominerer området.

Mange tager også til Egholm for at opleve det rige fugleliv.


#43. De åbne, stille landskaber mod vest giver Aalborg et særligt dna uden klaustrofobi ligesom København, og de gør Hasseris til et liebhaverkvarter.

 

Aalborg kommer til at lige en ”burger på højkant” klemt mellem to motorveje, hvis Egholm-motorvejen bygges. Ikke kønt at se på, når man betragter et kort og overvejer at flytte til byen.


#44. Den meget besøgte Lindholm Fjordpark vil maltrakteres, hvis der bygges en motorvejsbro ved den rekreative stis højdepunkt: Verdens Ende.

Verdens Ende for enden af Lindholm Fjordpark besøges formentlig af næsten lige så meget, som Egholm gør.
Her er der planer om brutalt at placere en motorvej på tværs på en dæmning.

Gå-, cykel- eller løbeturen fra Lindholm Å til Verdens Ende er på ca. 2 km.
Man kan følge stien inde i landet på udvejen, holde pause på spidsen og følge stien langs vandet retur med Aalborg.I forbindelse med protesterne mod motorvejen er der opstået en tradition for, at man spiller og synger solen ned med sang, violin og guitar.


Verdens Ende ligger i Lindholm Fjordpark - til højre i kortet ved motorvejens landing i Nørresundby:#45. En vestlig motorvej vil gå igennem levesteder for meget sjældne og truede dyrearter bl.a. lysbuget knortegås, strandtudse og flagermus.

Kilde: https://api.vejdirektoratet.dk/sites/default/files/2020-11/9095-RAD-NATU-RAP-0010.pdf


#46. En vestlig motorvej vil blive placeret oven på vigtige drikkevandsressourcer i Hasseris Enge og Lindholm. Det kan blive kritisk.

Kilde: Aalborg Kommunes hjemmeside.


#47. Der skal graves grus op overalt i Nordjylland for at få nok til det store projekt. Der ødelægger natur i hele landsdelen.

 


PROBLEMATISK UNDERGRUND


#48. Området vest for Aalborg ligger så lavt, at det ikke egner sig særlig godt til byudvikling. Oversvømmelse er en risiko.

Kilde: Kystplanlægger.dk.

Hasseris Enge ligger kun 1-2 meter over havets overflade i hele området nord for Ny Nibevej.


#49. Området vest for Aalborg er så fugtigt i jordbunden, at der er risiko for uventede prisstigninger på vejanlægget.

Avisartikler fra Nordjyske 22/2 og 23/2 2019 om et andet vejprojekt ved Aalborg, som også lå i et meget lavtliggende område. Prisforøgelsen på 51 % kan måske også skyldes andre ting, men det er en stor prisstigning!


#50. Østeraadalens nedre løb er så sumpet, at Egholmsmotorvejens første km. (bl.a. en dalbro) koster næsten 1 mia. kr.


#51. Tunnelen fra Aalborg mod Egholm skal udgraves i eller tæt på et gammelt asbest-depot fra Aalborg Eternit Fabrik.


STØJ


#52. Med en vestlig motorvej får byen to støjkorridorer frem for blot en enkelt. Støj kan medføre for tidlige dødsfald.

Kortet til højre stammer fra VVM 2011 side 81. Kortet til venstre er konstrueret ved at sammensætte figuren på side 77 og 81, da VVM ikke havde et retvisende kort med til illustrationen af støjsituationen med en vestlig motorvej. I denne VVM var støjen fra den nuværende motorvej ikke skåret væk (se side 77). Den vil da stadig eksistere (men vil dog være ca. 1 dB mindre på grund af aflastningen).
Jeg har foretaget en vis manipulation af kortet til venstre, idet den grønne zone ved Egholm-motorvejen er udvidet længere mod øst. Denne ændring har jeg lavet, fordi jeg har vurderet, at figuren i VVM 2011 side 77 ikke i tilstrækkelig grad medtager effekten af den fremherskende vestenvind i Aalborg eller af, at støj forplanter sig lettere langs med vand end over land.
Gul farve indikerer mellem 58 og 63 dB, grøn mellem 53 og 58 dB støj ved måling kort efter åbningen.


#53. En ny motorvej udsender 53-60 dB ny støj. Alternativet, 25 % ekstra trafik på E45, skaber 1 dB mere støj, som kan dæmpes med moderne støjværn.

#54. En vestlig motorvej vil skabe ekstra støj via den fremherskende vestenvind ind over byen, især i Hasseris.

Støjeksperter vurderer, at støjen med tiden kan brede sig til hele dette område (53 dB).


#55. Støjberegningen for anlægget forholder sig kun til åbningsåret. Stiger trafikken til det dobbelte, øges støjen med 3 dB.


#56. Støj undervurderes generelt ved nye vejprojekter, se videoen taalelige-motorveje.tjeklige.dk

– det anbefales at se denne video!


#57. VVM 2021 påstår, at der vil være mindre støj efter anlæg af en ny motorvej vest om byen. Men det er ”kreativ bogføring”.

I VVM 2021 påstås det, at støjen (SBT) bliver mindre ved anlæg af en Egholm-motorvej. Men det opnås ved at tilføje en støjskærm på E45 (altså på Østløsningen). Det er lemfældig omgang med sandheden om, at to motorveje støjer meget mere end een:MILJØ OG CO2


#58. Produktion af grus, asfalt, beton og jern, transport af dette samt selve entreprenørarbejdet koster meget på CO2-kontoen.

Vejdirektoratet her ikke medtaget det CO2, der følger med dette enorme anlægsprojekt! Der medregnes kun CO2 fra driftssituationen, altså efter at motorvejen er færdig! Dette er normal praksis for alle vejprojekter og kritiseres af ledende trafikeksperter! CO2 belastningen i anlægsfasen vil motivere for at man vælger et andet projekt end det meget omfattende byggeri vest om byen.


#59. De tidligere nævnte omkørsler koster som nævnt en del CO2. Især når omkørslerne foregår med motorvejshastighed.

Se kort ved punkt 17.


#60. En Egholm-forbindelse forbruger mange mia. kr., der kunne prioriteres til transportformer, som belaster mindre med CO2.

Eksempelvis en PlusBus nord-syd via egen bro over Limfjorden (evt. som 1-sporet underetage på den påtænkte fodgænger- og cykelbro fra Musikkens hus til den nye Nørresundby-bydel Stigsborg Brygge). Eller nye togstationer i Sulsted, Vestbjerg og/eller Tylstrup.


#61. Generelt må gælde, at udbygning af vejnettet får flere til at anskaffe og benytte privatbil, hvilket giver mere CO2.ANLÆGSPRIS KAN SPRÆNGE BUDGETTET.


#62. Når udvidelsen af E45 ved Skanderborg kostede 0,5 mia., er 7,3 mia. for udvidet kapacitet på en lige så lang strækning ved Aalborg urimeligt meget.

Det skal selvfølgelig med, at udvidelsen ved Skanderborg ikke indbefattede etablering af fundament til nye vejføringer, nye tunneler og broer. Alligevel må logikken være, at man - alt andet lige - får mest ud af udvide vejene pr. investeret krone på steder, hvor denne udvidelse kan etableres billigst.


#63. Når udvidelsen af E20 hen over Fyn kostede 2,4 mia. for 24 km., er 7,3 mia. for 20 km. ved Aalborg urimeligt meget.


#64. En evt. forbindelse mellem de to motorveje nord for fjorden på tværs af den nuværende vil fordyre projektet yderligere.


#65. Udvidelse med ekstra kørespor samt støjdæmpning af E45 må anses for nødvendig uanset valg af linjeføring. Dette koster ca. 1 mia.


#66. Der skal også sættes 0,1-0,3 mia. af til hovedrenovering af Limfjordstunnelens fundament.


#67. Hvis man alligevel bliver nødt til at bygge et ekstra rør kort efter en Egholm-motorvej, stiger anlægsprisen med ca. 4 mia. kr.


#68. Starter men i vest, bliver den samlede pris ca. 11 mia. kr.! Starter man i øst, er det væsentligt billigere, samlet set.DET ØSTLIGE ALTERNATIV ER 6-8 MIA. BILLIGERE


#69. En øst-forbindelse (alternativet) med kun et rør og slank udfletning syd for fjorden kan formentlig bygges for 4 mia.

  

Vejdirektoratets forslag med hele 12 kørebaner under fjorden vises til venstre.
Til højre Anker Lohmann-Hansens forslag med smallere udfletning og evt. kun 1 ekstra tunnelspor langs den punkterede linje – i alt 9 kørebaner. Dette vil betyde mindre ekspropriation og færre anlægsomkostninger.

Kilde: www.en-3-limfjordsforbindelse.dk afsnittet ”hvad kan man konkret gøre”.

Det østlige alternativ i VVM 2011 med 2 ekstra rør var prissat til 5.419 mio. kr. inklusive ekspropriation af hele Mineralvej Industriområde, udvidelse af E45 omkring Aalborg med et ekstra kørespor samt bedre støjværn på E45.

I det såkaldte høringsnotat til VVM 2011 vurderer Vejdirektoratet på side 40, at en løsning med et enkelt ekstra rør med reversibel trafik vil koste 4,7 mia. Man kan se Vejdirektoratets løsning med et enkelt ekstra rør på et kort i høringsnotatet på pdf-side 191. Også her skal hele Mineralvej eksproprieres. Undgår man denne ekspropriation ved at benytte Anker Lohmann-Hansens mere slanke udfletning vis ovenfor, må prisen blive lavere, anslået 4 mia.


#70. Bygger man den vestlige Limfjordsforbindelse først, vil der være behov for at bygge den østlige få år efter.

Kilde: www.en-3-limfjordsforbindelse.dk – afsnittet Introduktionsskrift side 8.


#71. Bygger man den østlige Limfjordsforbindelse først, vil der ikke være behov for at bygge den vestlige få år efter.

Kilde: www.en-3-limfjordsforbindelse.dk – afsnittet Introduktionsskrift side 8.

 

#72. Hvad angår forrentning kan man undre sig over den høje restværdi for Egholmforbindelsen. Er det en regnefejl?

Restværdien efter 60 år sættes til 21 % af anlægsomkostningerne, normalt er restværdien efter 60 år under halvt så mange procent. Sættes dette ind i ligningen for forbindelsens forrentning, bliver den direkte negativ.


DEMOKRATI OG VVM


#73. Det er et stort demokratisk problem, at politikerne modsætter sig også at opdatere VVM-beregningerne for en østlig løsning.


#74. VVM fra 2011 underdriver værdien af det østlige alternativ ved ikke at medtage en (planlagt) tilkørsel fra E45 til City Syd.


Kort fra Aalborg Kommune. C1 er den stikvej til Aalborg City syd, som kommunen påtænkte at bygge, såfremt den østlige linjeføring blev valgt. Denne vil kunne fjerne en del spildt trafikanttid på Hobrovej ved Skalborg.

Man mente ikke at denne vej skulle medtages, da det er et kommunalt projekt. Men VVM-rapporterne medtager en forlængelse af Annebergvej til Nørholmsvej, som er en del af en tilkørsel til Aalborg Centrum og som også kunne opfattes som et kommunalt projekt. Her betales det dog af staten.


#75. VVM fra 2011 overdriver prisen på det østlige alternativ ved at påstå, at hele 12 kørespor er påkrævet ved Limfjordstunnelen.

Illustration fra VVM 2011- et overdimensioneret projekt. Til sammenligning er der kun 8 kørespor i Elb-tunnelen.


#76. Hvis man kun retter fokus på den vestlige motorvej, overser man lavt hængende frugter ved udbygning af nuværende motorvej.

Se www.en-3-limfjordsforbindelse.dk > Hvad kan man konkret gøre


#77. En østlig forbindelse kan f.eks. i modsætning til en vestlig opdeles i etaper på en meningsfuld måde.


#78. Beslutningsprocessen har på mange områder været ulovlig. Der er bl.a. manglende lovhjemmel for VVM 2011 og brud på EU lovgivning.


#79. Vejloven kræver, at VVM skal indeholde "rimelige alternativer". Dette alternativ findes ikke, når kun den ene del af VVM 2011 opdateres.


#80. Vedtages en anlægslov for en vestlig forbindelse, kan projektet imødese retssager, der kan forsinke byggeriet i årevis.

Læs mere via https://borgerbevaegelsen.dk/

 


KOMMUNENS OG REGIONENS ROLLE


#81. Det er uacceptabelt, at Region Nordjylland bruger offentlige midler på kampagnen for den vestlige linjeføring (3Limfjordsforbindelse.nu).

http://3limfjordsforbindelse.nu


#82. Det er et stort demokratisk problem, at Aalborg Kommune afsætter 600 mio. som gave til staten, såfremt der bygges en ny Limfjordsforbindelse.

Gaven formidles gennem AalborgAlliancen, hvor man i følgende video 2:11 minutter inde fastslår, at der er tale om en vestlig limfjordsforbindelse:
https://www.youtube.com/watch?v=J7p3JTwyrvQ


#83. Det er uhørt, at kommunen lokker virksomheder ind i en alliance omkring et trafikalt projekt via fordele på beskæftigelsesområdet.

https://aalborgalliancen.dk/


#84. Det er uhørt, at kommunen ansætter personer til at opfordre virksomheder til at tilmelde sig alliancen (hvem tør da sige nej?)


#85. Det er ikke acceptabelt, at Aalborg Alliancen på Christiansborg præsenteres som et udtryk for nordjysk enighed om linjeføringen.BYENS MENTALE TILSTAND


#86. I befolkningen er der jfr. opinionsundersøgelser i 1996, 2014 og 2019 markant flertal for alternativet, altså ekstra rør (østlig løsning)

http://denbedstevej.dk/1996 (AAU undersøgelse)

http://denbedstevej.dk/2014/ (Jysk Analyse A/S, hele regionen)

http://denbedstevej.dk/2019/ (Jysk Analyse A/S, kun Aalborg kommune)


#87. Hvis byggeriet påbegyndes, vil placering og omfang gå op for flere. Der kan opstå et uhelbredeligt sår i byens sammenhold.

 

Med venlig hilsen

Anders Wested
Trafikalt Folkeparti
Lindegården 38
9400  Nørresundby
Tlf. 20489503
anderswested@live.dk